Uputa tragaocima pravog puta1

Go down

Uputa tragaocima pravog puta1

Komentar  Ahmed on Thu Oct 23, 2008 1:31 am

Hvala Allahu, Prvom i Vječnom, Jednom i Veličanstvenom, kome ništa nije slično. Zahvaljujem hvalom koja mu priliči i dostiže njegove blagodati. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Jednogi Jedinog. Koji nema druga, svjedočenjem znalca Njegove svemoći i Njegove jednote. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Odabrao ga je za Svoju Objavu i s njim okončao proces vjerovjesništva. Učinio ga je dokazom za sva stvorenja: da nevjernik ostane nevjernik poslije očiglednog dokaza i da vijernik ostane vijernik poslije očigledna dokaza.

Uzvišeni Allah je odabrao, između svojih iskrenih i odanih vjernika, umne, koji znaju za Njega i Njegovu zapovijed. Odlikovao ih je odanošću, lijepim moralom, strahom i bojaznošću. Uzvišeni Allah je rekao: «A pouku samo razumom obdareni primaju: oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje; i oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga se plaše.» (Er-Rad 19-21)

Pa, kome je Allah prsa učinio prostranim, u čije je srce doprlo iskreno vjerovanje, koji traži načina da se Allahu približi, koji dosljedno slijedi put umnih čuvajući Allahove granice iz Knjige Njegove, Sunneta Njegova Poslanika s.a.v.s. To je pravi put kojem Uzvišeni Allah pozva Svoje robove, kada kaže: «I doista ovo je pravi put Moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto to vam On naređuje, da bi ste se grijeha klonili.» (El-En'am, 153)

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: «Na vama je da se prihvatite moje prakse i prakse mojih pravovjernih nasljednika poslije mene. Prihvatite to snažno kao kad prihvatite nešto zubima, plašeći se da vam to neko ne otme.»

Znaj da Allahova Knjiga od nas zahtjeva djelovanje u skladu sa njenim propisima, kao što zahtjeva i strah od Allahove kazne i prijetnje, nadu u Njegovo obećanje, vjerovane u nejasne ajete i uzimanje pouka iz kur 'anskih kazivanja. Ako po ovome postupiš, izašao si iz tmine neznanja na svjetlo znanja; iz kazne koju proizvodi sumnja u olakšanje koje donosi uvjerenost i sigurno znanje. Uzvišeni Allah je rekao: «Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo.» (El-Beqara, 257)

To prepoznaju i teže ka tome oni koji poznaju Allaha, koji to javno prkosom pokazuju i napuštaju ono što je nejasno. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: «Ono što je dozvoljeno je poznato i ono što je zabranjeno poznato je. A između toga su nejasne stvari.» Nejasne stvari je bolje napustiti.

Preispitaj svoj nijet i spoznaj želju, jer djelo se vrijednuje prema nijetu. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: «Uistinu djela se vrijednuju prema namjerama. Svakom čovjeku pripada ono što je naumio.» Uvijek budi svjestan Allaha jer «musliman je onaj od čije su ruke i jezika sigurni drugi ljudi, a vijernik je onaj od čijeg su zla ljdi sigurni.»

Ebu Bekr Es-Siddik r.a. je rekao: «Budi svjestan Allaha pokornošću prema Njemu. Budi pokoran prema Allahu svješnošću Njega. Nek se tvoje ruke pričuvaju muslimana, a tvoj stomak njihovog imetka, tvoj jezik njihovog poštenja i časti.»

U svakoj svojoj pomisli vrši obračun sa samim sobom. U svakom dahu budi svjestan Allahove prisutnosti. Hazreti Omer r.a. je rekao: «Sami sa sobom vršite obračune prije nego što na obračun budete dovedeni. Sami sebe procjenjujte prije nego budete procjenjivani. Pripremite se za Dan proživljenja i suđenja, dan kada ništa skriveno biti neće.»

Boj se Allaha u svojoj vjeri i imaj nade u Njega u svim stvarima i pitanjima. Budi strpljiv u onome što te zadesi. Hazreti Alija r.a. je rekao: «Nemoj se bojati ničega osim svoga grijeha, i ne nadaj se ni od koga osim svoga Gospodara. Onaj ko ne zna ne stidi se upitati kako bi saznao, kao što se ne stidi onaj koji bude upitan za nešto što ne zana reći: «Ne znam.» Znaj da strpljenje predstavlja za vjerovanje ono što glava predstavlja za tijelo. Ako se glava odstrani, tijelo umire.

Ako čuješ riječi koje kod tebe izazivaju ljutnju zbog napada na tvoju čast, oprosti i pređi preko toga. To je najpametniji postupak. Hazreti Omer r.a. je rekao: «Ko se samo Allaha boji neće iskaliti svoju srdžbu, a ko ga je uvijek i istinski svjestan, naće uraditi sve što poželi. Da nema Sudnjeg dana ne bi bilo onako kako vidite.»

Kontroliraj svoja nastojanja! Zabavi se ispravnom izgradnjo samoga sebe i napusti istraživanje tuđih mahana jer govorilo se: «Dovoljno je sramote čovjeku to da mu se pokaže kod drugih ljudi ono što mu je skriveno kod njega samoga, ili da kori ljude za ono što sam radi, ili uznemirava sabesjednika ili da govori o ljudima ono što ga se ne tiče.» Svoj razum upotrijebi na Allahovom putu, a to znači da se u potpunosti ne oslanjaš na planiranje tvoga razuma.

Traži Allahovu pomoć sa sudbinom. Hazreti Alija r.a. je rekao: «O,sine Ademov! Ne raduj se velikom imetku! Ne budi razočaran siromaštvom i ne budi žalostan zbog iskušenja u koje si zapao! Ne budi veseo u lagodnom životu, jer zlato se provjerava vatrom, a iskreni Allahov rob se provjerava u iskušenju i teškoći. Uistinu nećeš ostvariti ono što želiš osim ako se ne odrekneš onoga što ti je drago. Bez strpljenja i ustrajnosti u neugodnostima, nećeš postići ono čemu se nadaš. Potrudi se da ispoštuješ ono što ti je naređeno.

Budi zadovoljan onim što ti Allah želi. Ibn Mesud r.a. je rekao: «Budi zadovoljan onim što ti je Allah dao, bit ćeš najimućniji čovjek. Radi ono što ti je Allah naredio, bit ćeš najpokorniji čovjek.»

Nemoj se žaliti na onoga ko je saosjećajan prema tebi onome ko nema milosti prema tebi. Pomoć od Allaha traži i bit ćeš od Njegovih posebnih robova. Ubade b. Es-Samit r.a. je rekao: »Pravo bogastvo je da pokažeš ravnodušnost prema onome što ljudi imaju. Nipošto ne budi pohlepan i ne iznalazi potrebe, jer u tome je siromaštvo. A kada namaz obavljaš, neka to bude namaz onoga koji se oprašta (od ovoga svijeta).»

Znaj da nećeš osjetiti slast imana sve dok ne budeš vjerovao da sve što se događa, biva s Allahovom voljom i Allahovim određenjem.

Iskreno i pravedno djeluj, pa će ti Allah povećati nur i prosvijećenost. Nemoj biti od onih koji naređuju činjenje dobra, a sami ga ne rade, priznajući time svoj grijeh i izlažući se Allahovoj srdžbi. Uzvišeni Allah kaže: »O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koje djela ne prate!» (Es-Saff,3) Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: »Onaj koji pouke drugima daje, a sam pouku ne uzima; koji druge kritikuje, a sam kritiku ne prihvata kritiku, koji drugima zabranjuje, a sam ne poštuje zabranu, kod Allaha je od onih koji su propalli.»

Druži se samo sa pametnima i bogobojaznima i sjedi samo sa učenima.Allahov Poslanik s.a.v.s. kada je upitan ko su najbolji sabesjednici odgovorio je: »Onaj koji te kada ga vidiš podsjeti na Allaha, onaj čiji govor poveća tvoje znanje i onaj čije te djelo podsjeti na Ahiret.«

Budi ponizan spram istine i pokori joj se. Uvijek se sjećaj Allaha, pa ćeš postići Njegovu blizinu. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: »Kod Allaha će na Sudnjem danu sjediti oni koji su se povinovali, koji su skrušeni bili, koji su strahopoštovanje (spram Allaha) osjećali i koji su se mnogo Allaha sjećali.«

Potrudi se da kod sebe izgradiš pošten odnos prema Allahu i prema vijernicima. Posavjetuj se o svakom svom pitanju sa onima koji se boje Allaha. Uzvišeni Allah kaže: «Allaha se boje od robova Njegovih-učeni.« (Fatir,28) Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: »Vjera je savjetovanje.« (Muslim)

Znaj da onaj koji te savjetuje, izražava prema tebi ljubav svoju, a onaj koji ti se ulizuje vara te. Onaj koji ne prihvati tvoj savjet, nije ti brat. Omer b. El-Hatab r.a. je rekao: »Nema dobra u narodu koji ne savjetuje, niti ima dobra u narodu koji ne voli one koji savjetuju. Uvijek daj prednost iskrenosti, pa ćeš time najviše dobiti. Kloni se beskorisnog govora, pa ćeš biti siguran.«

Zaista rezultat iskrenosti je dobro djelo. Rezultat dobrog djela je zadovoljstvo Uzvišenog Allaha. Zaista laž vodi u razvrat, a razvrat donosi Allahovu srdžbu. Abdullah b. Abas r.a. je rekao: «Nemoj govoriti o onome što te se ne tiče i ne raspravljaj sa glupim, niti sa pametnim. O svome bratu govori samo onako kako bi volio da se o tebi govori.«

Radi onako kako radi samo onaj koji zna da će biti nagrađen za dobar postupak, a kažnjen za grijeh. Uvijek budi zahvalan i ne polaži nadu u dug život. Posjećuj mezare sa određenom namjerom. Svim srcem razmišljaj o danu proživljenja.
Ebu Zerr r.a. je rekao: «Radi onako kao da gledaš Uzvišenog Allaha, a sebe svrstaj među umrle. Znaj da se zlo ne zaboravlja a dobro djelo ostaje. Znaj da je zadovoljstvo u onome što posjeduješ od dunjauka, a što zadovoljava tvoje potrebe bolje je nego da imaš više od toga a što umanjuje toje vjerovanje.«

Čuvaj se dove (kletve) mazluma. Popuni svoju poputbinu (opskrbu za put) onim što je neophodno za ahiret. Budi sam svoj upravitelji ne dozvoli da ljudi s tobom upravljaju. Razmišljaj o svojim postupcima i ne budi nemaran. Jer bit ćeš odgovoran za svoj provedeni život. Ebu Umame r.a. je rekao: »Kada bi čovjek razmišljao o svome Gospodaru, to bi mu bilo bolje od džihada.«

Znaj da će onome ko se zabavi Ahiretom, Allah obezbijediti ono što mu je potrebno ne dunjaluku. U jednom hadisu se spominje da je Poslanik s.a.v.s. rekao: »Oslobodite se ovo svjetskih briga koliko go možete. Jer onome kome je ovaj dunjaluk najveća briiga, Allah će uvećati svakodnevne potrebe, koje će ga odvratiti od razmišljanja o Ahiretu, a uvijek će misiti da je siromašan, i da mu je nešto uskraćeno. A onome kome je Ahiret najveća briga, Allah će srediti njegovo stanje i bogatstvo u njegovo srce će usaditi. Kada god se rob okrene svojim srcem ka Allahu, On učini da se srca vjernika, s milošću i ljubavlju, usmjere ka Njemu.«

Brate moj nipošto ne sumnjaj u Kur` an!

Nemoj raspravljati o vjeri, niti Allahu određuj granice. Budi od onih za koje Uzvišeni Allah kaže: »...A kada ih bestidnici (neznalice) oslove, odgovaraju: »Mir vama!« (El- Furqan, 63)

Budi pristojan u ponašanju. Ne povodi se za strastima i ne ljuti se. Radi ono što će pojačati tvoju budnost.
Neka blagost bude tvoje oružije, promišljenost tvoj prijatelj, čistota tvoje sklonište, sloboda tvoj plijen, dunjaluk tvoj prolazan put, a Ahiret tvoje konačno odresište. Hasan El-Basri je rekao: »Uzvišeni Allah nije dao rahatluka vjerniku osim u Džennetu.«

Pričuvaj se nemarnosti, varke neprijatelja, oduševljenja koje izazva strast, požudne pohlepe i nefsanskih želja. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: »Tvoj najljući neprijatelj je tvoj nefs.« To je najljući neprijatelj, upravo zbog toga što mu se čovjek povinuje i slijedi ga.

Svaka stvar koja ti se pokaže kao ispravna, stavi je na provjeru prema Kur`anu, Sunnetu i ispravnoj praksi. Ako ti nešto ostane ne poznato, poslušaj o tome stav onoga čijom vjerom i razumom si zadovoljan. Znaj da je dokaz istine to što je prihvatljiva za ljudsku dušu. Zar nisi čuo ove riječi Poslanika s.a.v.s.: »Zatraži mišljenje svoga srca i onda kada ti drugi daju svoja mišljenja.«

Oganiči svoje dijelove tijela da rade samo ono za što ti je poznat vjerski propis. Kontroliraj svoje nastojanje tako da zanaš kako postići Alahovu blizinu.

Ahmed
Admin

Broj komentara : 78
Join date : 2008-10-20
Age : 28
Mjesto : Sarajevo

Vidi profil korisnika http://putokazdoistine.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu