ISPRAVNO PONAŠANJE

Go down

ISPRAVNO PONAŠANJE

Komentar  Ahmed on Fri Oct 24, 2008 12:31 am

Tevhid stvara u osobi uvjerenje da ne postoji drugi način da se ostvari uspjeh i spas osim kroz čistoću duše i pošteno vladanje. Takva osoba ima potpunu vjeru u Allaha koji je iznad svih potreba. Nikome nije srodan, savršeno je pravedan i niko nema udjela u Njegovoj božanskoj moći. Vjerovanje stvara u njemu svijest da ne može uspjeti ako ne živi ispravno i ne radi pošteno te da ne postoji niko ko se može zauzeti za njega da ga spasi od propasti. Nasuprot ovome, mnogobošci i svi drugi nevjernici uvijek žive u lažnim nadama. Neki od njih vjeruju da je "božiji sin" okajao njihove grijehe, neki misle da su oni božiji miljenici i da neće biti kažnjeni, drugi zavaravaju sami sebe mišljenjem da će se njihovi sveci zauzeti za njih kod Allaha; dok drugi još uvijek prinose žrtve svojim božanstvima nadajući se da će time podmititi "božanstva" da će te žrtve poništiti njihova zlodjela i priskrbiti im dozvolu "božanstava" da rade šta žele. Takva lažna vjerovanja drže ih zapletene u grijehe i zlodjela. Prema tome postali su zavisni od svojih bogova i zanemaruju svoje duše i potrebu da žive čistim i dobrim životom. O takvim ljudima Allah kaže:

"I ni jedan griješnik neće grijehe drugog nositi; ako grijesima pretovareni pozove da mu se ponesu, niko mu ništa od njih neće ponijeti, pa ni njegov bližnji. A ti ćeš opomenuti samo one koji se Gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju namaz - onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro - a Allahu se sve vraća." (Kur’an, suretu Fatir, ajet:18)

"Onaj ko ide pravim putem, od toga će sam koristi imati, a onaj ko luta - na svoju štetu luta, i ni jedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. A Mi ni jedan narod nismo kaznili dok poslanika nismo poslali." (Kur’an, suretul-Isra’, ajet:15)

"I bojte se Dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im niko u pomoć neće priteći." (Kur’an, suretul-Bekareh, ajet:48)

"O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete roditelju svome moći imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne zavara." (Kur’an, suretu Lukman, ajet:33)

"I jevreji i kršćani kažu: "Mi smo djeca božija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas onda kažnjava zbog grijeha vaših?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje on stvara: kome hoće On će oprostiti, a koga hoće, On će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti." (Kur’an, suretul-Maideh, ajet:18)

Ateisti ne vjeruju da postoji iko moćniji od njih kome bi bili odgovorni za njihovo ponašanje dobro ili loše. Smatraju se potpuno nezavisnim te se ponašaju onako kako žele. Prema tome njihove vlastite strasti i fantazije postale su njihovi bogovi i oni žive kao robovi svojih želja i prohtijeva. O njima je Allah rekao:

"Jesi li vidio onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo. Zar ćeš mu ti biti zaštitnik. Misliš li ti da većina njih čuje ili shvaća? Kao stoka su oni, čak su još dalje s puta pravog skrenuli." (Kur’an, suretul-Furkan, ajet:43-44)

"I ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama učinili i slijedi strast svoju i čiji su postupci daleko od razboritosti." (Kur’an, suretul-Kehf, ajet:28)

Ahmed
Admin

Broj komentara : 78
Join date : 2008-10-20
Age : 28
Mjesto : Sarajevo

Vidi profil korisnika http://putokazdoistine.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu