OBOŽAVANJE DŽINA

Go down

OBOŽAVANJE DŽINA

Komentar  Ahmed on Fri Oct 24, 2008 12:41 am

Obožavanje džina bio je takođe običaj pagana. To još preovladava u mnogim neupućenim društvima. Kur’an također govori o ovom pogrešnom i varljivom vjerovanju. Allah, dželle šanuhu, kaže:

"A na dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama klanjali?" Oni će odgovoriti: "Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih." Toga dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći: "Trpite patnju u vatri koju ste poricali!" (Kur’an, suretu Sebe’, ajet: 40-42)

"Mnogobošci između Njega i džina srodstvo uspostavljaju, a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni, hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako Ga oni predstavljaju." (Kur’an, suretus-Saffat, ajet:158,159)

"Nevjernici smatraju džine ravne Allahu, a On je njih stvorio, i izmislili su, bez ikakvog znanja, da On ima sinove i kćeri. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga opisuju! On je Stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara i samo On sve zna. To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog Boga osim Njega, Stvoritelj svega, zato se Njemu klanjajte; On nad svim bdi. Pogledi do Njega ne dopiru, a On do pogleda dopire; On je Milostiv i upućen16 u sve." (Kur’an, suretul-En’am, ajet:100-103)

Najraširenije praznovjerje o džinima je da oni imaju znanja o nevidljivom svijetu (gajbu) i prema tome mogu uticati na ljudsku sudbinu. Kur’an ukazuje također na ovu temu i snažno je odbacuje:

"Mi smo nebo najbliže vama sjajnim zvijezdama okitili i čuvamo ga od svakog šejtana prkosnika da ne prisluškuju meleke časne; njih sa svih strana gađaju, da ih otjeraju; i čeka ih patnja neprekidna." (Kur’an, suretus-Saffat, ajet:6-9)

Vijekovima prije objavljivanja Kur’ana, priča o poslaniku Sulejmanu17 (neka je mir i Božiji blagoslov na njega) i džinima bila je tema mnogih praznovjerja. U Kur’anu se međutim jasno navodi da džini ne znaju ništa o nevidljivom svijetu (gajbu). Allah, dželle šanuhu, kaže:

"A kada Smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov - upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi u muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli." (Kur’an, suretus-Sebe’, ajet:14)

Šejtani među ljudima prave na jedan ili drugi način savez sa zlim džinima i misle lažno da su jedni drugima od koristi. Allah, dželle šanuhu, kaže:

"A na dan kada On sve sakupi: "O skupe džinski, vi ste mnoge ljude zaveli!" "Gospodaru naš" - reći će ljudi, štićenici njihovi - "mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg kojeg si nam odredio Ti!" "Vatra će biti prebivalište vaše" - reći će On - "u njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drukčije ne odredi." Gospodar tvoj je zaista mudar i sveznajući. Tako isto Mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugima zbog onoga što su zaradili."18 (Kur’an, suretul-En’am:128-129)

Ahmed
Admin

Broj komentara : 78
Join date : 2008-10-20
Age : 28
Mjesto : Sarajevo

Vidi profil korisnika http://putokazdoistine.bosnianforum.com

Na vrh Go down

Na vrh


 
Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu